Визначні дати

Лічильники

Яндекс.Метрика

СТАТУТ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ

СТАТУТ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ

СЕЛА ВЕЛИКИЙ ОЛЕКСАНДРІВ


muzeyПРИВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКІЙ ЗОШІ-ІІ СТУПЕНІВ

ВІНЬКОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ

muzey2

 

Великоолександрівська ЗОШ І-ІІ ступенів

 

НАКАЗ

 

від 17 листопада 1997р.       № 20-а

 

с. Великий Олександрів

 

Про відкриття музею історії села

 

Відповідно до «Положення про музей при закладі освіти», затвердженого  за наказом Міністра освіти від 20.05. 1997р. та з метою формування у школярів національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу

 

НАКАЗУЮ

 

1. Відкрити ити на базі Великоолександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів музей історії села Великий Олександрів

 

2. Призначити відповідальною за роботу музею Наталію Василівну Слободян, вчителя історії Великоолександрівської ЗОШ І-ІІ ст..

 

Директор школи Г.Є.Костецький

 

 

 

СТАТУТ ІСТОРИЧНОГО МУЗЕЮ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Шкільний музей є однією з форм додаткової освіти в умовах muzey3освітньої установи, що розвиває співтворчість, активність, самодіяльність учнів в процесі збору, обробки, дослідження, оформлення і пропаганди матеріалів - джерел по історії природи і суспільства, що мають виховну і науково-пізнавальну діяльність.

 

2. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ

 

Шкільний музей покликаний сприяти формуванню в учнів патріотичних якостей, розширенню кругозору і вихованню пізнавальних інтересів і здібностей, оволодінню практичними навиками пошукової, дослідницької діяльності, служити цілям вдосконалення освітнього процесу засобами додаткової освіти.

 

2.1 Музей створений в державній загальноосвітній установі «Великоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» у листопаді 1997р.

 

2.2 Профілем роботи музею є історичне краєзнавство. Основною темою пошуково-дослідницької роботи музею є: вивчення історії села Великий Олександрів, а саме: період історії становлення та розвитку села, село в роки Другої світової війни, культура та побут рідного краю,історія школи, випускники нашої школи.

 

2.3 Завданнями шкільного музею є:

 

- вивчення, збір і зберігання музейних матеріалів і предметів;

 

- здійснення виховної діяльності музейними засобами;

 

- розвиток дитячого самоврядування.

 

3. ЗАСНОВНИК І ЗАСНОВНИЦЬКІ ДОКУМЕНТИ МУЗЕЮ

 

3.1. Засновником даного музею є державна загальноосвітня установа «Великоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

 

3.2. Засновницьким документом шкільного музею є наказ по школі

 

3.3 Діяльність музею регламентується Статутом

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЮ

 

4.1    Загальне керівництво діяльністю шкільного музею здійснює директор школи

 

4.2    Безпосереднє керівництво практичною діяльністю музею здійснює керівник музею, призначена наказом по школі

 

4.3    Актив шкільного музею складається з 5 учнів 5-9 класів

 

4.4    Збори активу музею проходять з періодичністю 1 раз на місяць

 

4.5    На зборах активу обирається рада музею

 

4.6 При музеї створена рада музею. До складу ради входить по два представника від кожного класу. Головою ради є керівник музею. Заступником голови ради - учень 5-9 класів

 

Рада музею планує всю роботу музею: пошукову, дослідницьку, екскурсійну, пропагандистську. Один раз в місяць проводяться засідання ради. Рада ділиться на секції: пошукову, дослідницьку, наукову роботу, секцію обліку і зберігання.

 

Рада музею на своїх засіданнях вирішує питання включення до фондів музею пам'яток історії, що поступили в процесі комплектування. Культури, розглядає 1 затверджує плани роботи, тематико-експозиційні плани, заслуховує звіти пошукових груп, обговорює основні питання діяльності музею: підготовку екскурсоводів, проведення заходів і ін..

 

5. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

5.1Свою роботу шкільний музей здійснює в тісному зв'язку з вирішенням освітніх виховних завдань, в органічній єдності з організацією виховуючої діяльності і додатковою освітою дітей, школою, що проводиться спільно з дитячими і юнацькими об'єднаннями

 

5.2 Відповідно до профілю музею і програми діяльності постійний актив музею:

 

- поповнює фонди музею шляхом організації походів, експедицій, досліджень в, вихованців, налагодження листування і особистих контактів з різними організаціями і особами, встановлює зв'язки з іншими музеями;

 

- проводить збір необхідних матеріалів на підставі попереднього вивчення літератури і інших джерел з відповідної тематики;

 

- вивчає зібраний матеріал і забезпечує його облік і зберігання;

 

- здійснює створення експозицій, стаціонарних і пересувних виставок;

 

- проводить екскурсії для учнів, батьків, жителів і гостей села;

 

- сприяє вчителям у використанні музейних матеріалів в навчальному процесі

 

6. ОБЛІК І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОНДІВ МУЗЕЮ

 

6.1 Всі музейні предмети реєструються в інвентарних книгах обліку основного і допоміжного фонду:

 

облік науково-допоміжних матеріалів ( копій, макетів) здійснюється в книзі обліку науково-допоміжного фонду

 

6.2    Експозиція музею розміщена в приміщенні школи площею - 24 кв. м..

 

6.3    Відповідальність за збереження фондів шкільного музею несе керівник музею

 

6.4    Зберігання в шкільному музеї вибухонебезпечних, радіоактивних і інших предметів, загрозливого для життя і безпеки людей, категорично забороняється.

 

6.5    Зберігання вогнепальної і холодної зброї, предметів з дорогоцінних металів і Коштовних каменів здійснюється відповідно до існуючого законодавства

 

7. РЕОРГАНІЗАЦІЯ (ЛІКВІДАЦІЯ) МУЗЕЮ

Питання про реорганізацію (ліквідацію) шкільного музею, а також про долю його колекції вирішується радою освітньої установи і його адміністрацією за узгодженням з вищими органами освіти і іншими