Визначні дати

Календар

Лічильники

Яндекс.Метрика

Алгебра 9 клас

Алгебра 9 клас
Урок №

Тема уроку : Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок учнів по темі «Лінійні нерівності з однією змінною та їх розв'язування.»
Мета уроку : систематизувати, розширити та поглибити знання, вміння та навички учнів про лінійні нерівності з однією змінною та їх властивості; удосконалювати практичні вміння і навички розв'язувати лінійні нерівності, застосовуючи властивості числових нерівностей та наслідків із них; розвивати логічне мислення, обчислювальні навички, алгоритмічну культуру та розумову активність учнів; виховувати любов до математики, культуру математичного мовлення та математичних записів.


Епіграф до уроку
Єдиний шлях, що веде до знань - діяльність
Б. Шоц.


Хід уроку
І. Організаційний етап
- привітання
- перевірка присутності учнів на уроці
- бесіда вчителя
На попередніх уроках ми з вами, діти, розв'язували лінійні нерівності з однією змінною. І напевно, кожний із вас зрозумів, що для того щоб правильно і швидко розв'язувати будь-яке завдання потрібно багато працювати. Тому епіграфом нашого сьогоднішнього уроку нехай будуть слова Б. Шоца «Єдиний шлях, що веде до знань - діяльність»
А зараз перейдемо до перевірки домашнього завдання
Вправи на усний рахунок
Розв'яжіть усно нерівність :
а) 7х > 14; б) – 2х < 4; в) – х ≥ - 10; г) х + 3 ≤ 5.
2) Які з цілих чисел належать проміжку :
а) [-3;4] ; б) (-1; ┤ ├ 3] ; в) [0;┤ ├ 6) ; г) (-4;0) .
3) Встановіть відповідність між лінійною нерівністю та її розв'язком :
1) х – 3 > 5 ; А. ( 3; +∞)
2) – 3х > 3 ; Б. (-∞; ├ -0,5]
3) 1 + 3х > 10 ; В. (-∞; ├ -3]
4) 6х ≥ 8х + 1 ; Г. (-∞; -1)
5) 4 (х + 6) ≤ 3 – 3х Д. (8; +∞)
Е. ( -1; +∞ )
4) Знайдіть помилки, які допустили при розв'язування нерівності попередні учні та виправте їх :
х - (3+2х)/2 ≥ (1-х)/4
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Бліц опитування
Що називається лінійною нерівністю з однією змінно.?
Які властивості лінійних нерівностей з однією змінною ви знаєте?
Які дві нерівності називаються рівносильними?
Які дії над числовими нерівностями можна виконувати?
ІІІ. Розв'язування вправ
Розв'яжіть нерівність :
а) 5(х – 1) + 7 ≤ 1 – 3(х + 2);
б) х - (х-3)/5 + (2х-1)/10≤ 4 ;
в) (4х – 7)(х + 3) > (2х – 5)(5 + 2х)
г) 〖(3х-1)〗^2≤ 9х(х – 2)
2. Знайдіть область визначення функції :
а) f(х) =√(8х^2-2х(4х+1)+8)
б) f(х) = (25-х)/√(5(х^2-1)-5х(х+2))
3. Знайдіть усі значення а, при яких квадратне рівняння має два дійсні корені :
а) 〖3х〗^2-2х+а=0
б) 〖(2а-1)х〗^2 + 2х – 1 = 0.
ІV. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою.
Розв'яжіть нерівність :
а) (5+3х)/2< 1;
б) (х-1)/3-2х > (3х+1)/2
2) При яких значеннях в двочлен 2в + 11 набуває додатних значень?
3) При яких значеннях а значення виразу (5а-1)/3 менше , ніж відповідне значення виразу 3 – 2а?
Перевірка самостійної роботи
V. Підведення підсумків уроку
VІ. Завдання додому.
Повторити означення та властивості числових нерівносте, підготуватися до контрольної роботи.